İŞ HUKUKU

CHG Hukuk Bürosu - Bursa Avukatlık Bürosu - Çalışma Alanlarımız - Bursa İş Hukuku Avukatı Cihad Günel

Bursa İş Hukuku Avukatı Cihad Günel

İş davaları genel anlamda işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin son bulmasından sonra gündeme gelen ve yargılamada en çok karşılaşılan davalardır. İş hukukunda süreler önem arz etmektedir. Sürelerin kaçırılması geri dönüşü imkansız hak kayıplarına neden olmaktadır. Yine bu yargılamada belirli prosedürlerin uygulanması, hak sahibinin hakkının araştırılması, incelenmesi ve bir bütünlük içerisinde savunma yapılarak gerekli ispat araçlarının ortaya konması yargılamanın sağlığı açısından oldukça önemlidir. Alanında uzman bir İş Hukuku Avukatının önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü mevzuatta yazılı kuralların yargılama uygulanması gerekmektedir. Bu kuralların uygulamaması veya eksik uygulanması her durumda aksaklık meydana getirmektedir. Bursa İş Avukatı olarak bu konuda gerek işçi gerek işveren açısından titizlik ile çalışarak en ince detayları dahi atlamayarak ve en iyi şekilde savunarak davaları yürütmekteyim.

İş Hukuku Nedir ?

İş Hukuku, işveren ile işçi arasında oluşturulan iş sözleşmesi uyarınca oluşan hakların, yükümlülüklerin bütünüdür. İş sözleşmesinin tarafları işçi ve işverendir. Ülkemizde ve dünyada sanayileşme ve şehirleşme ile yaygınlaşan işçi işveren ilişkilerine uygulanan hukuk dalıdır. Günümüzde en yaygın karşılaşılan davalar iş hukukundan kaynaklanan davalardır. Bu durum da doğal olarak iş hukuku avukatlarının artmasına neden olmaktadır. İş hukuku alanında çalışan avukatlar gün geçtikçe artmaktadır.

İşçinin Hakları Nelerdir ?

Hukuk düzeni işçiye bazı haklar tanımıştır. İş sözleşmesinin son bulmasından sonra gerekli şartların da sağlanmış olması durumunda işçi;  

gibi haklara sahip bulunmaktadır. Elbette bu hakların ileri sürülmesi için belirli sebeplerin varlığı aranmaktadır. Bunların detaylarının incelenmesi ve işçinin hakkını tam olarak elde etmesi için alanında uzman bir iş avukatına ihtiyaç doğmaktadır.  

İşverenin Hakları Nelerdir ?

Elbette hukuk düzeni işçiye olduğu gibi işverene de bazı yükümlülükler tanıdığı gibi bazı haklar da tanımıştır. Bu hakların tek tek listelenmesinden ziyade yukarıda işçi hakları olarak bahsedilen hakların işçi tarafından ileri sürülmesi üzerine eğer işçi bunları gerçekten hak etmemişse bu taleplerin bertaraf edilmesi işveren açısından önem arz etmektedir. Bu konuda mahkemede kanaat oluşturulması ve işverenin haklılığının ispat edilmesi işverenin hak kaybetmesinin önüne geçecektir. İşverenlerin genelde birden fazla işçi çalıştırdığı da düşünülecek olursa bu gibi sorunlarla karşılaşmaları daha muhtemel gözükmekte ve bu talepleri her seferinde bertaraf etmenin işveren açısından daha zor olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Alanında uzman bir iş avukatı işverenlere bu konuda yardımcı olarak haklarını en iyi şekilde savunacaktır.

İş Davalarında Masraf Ne Kadar ?

İş davalarında masraf konusu tarafların gösterdiği delillere, tanıkların sayısına göre ve karşı taraftan talep ettikleri miktarlara göre oldukça değişkenlik göstermektedir. Yargılamanın başında dava açılırken mahkemeye yatırılması gereken tutar yaklaşık 500 TL olmaktadır. Sürecin devamına göre bu harcamaların artacağı unutulmamalıdır.

İş Davası Ne Kadar Sürer ?

İş davası açabilmek için öncelikle arabuluculuk sürecinden geçilmesi gerekmektedir. Arabuluculuk kurumu iş davalarında dava şartıdır ve uygulanmaması durumunda davanın usulden reddine karar verilmektedir. İş davası açmadan önce arabulucuya gidildiğinde tarafların arabulucuda anlaşması durumunda bu süreç yaklaşık 1 aylık bir sürede tamamlanır. Arabulucuda anlaşma sağlanamaması halinde iş davası açılacaktır. Bu davanın sonuçlanması da tarafların gösterdiği delillere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte 1 – 1,5 yıl kadar sürmektedir.