MİRAS HUKUKU

CHG Hukuk Bürosu - Bursa Avukatlık Bürosu - Çalışma Alanlarımız - ​​Bursa Miras Avukatı Cihad Günel

Bursa Miras Avukatı Cihad Günel

Miras hukuku avukata en çok ihtiyaç duyulan hukuk alanlarının başında gelmektedir. Mirasın açılması, vasiyet varsa vasiyetin okunması, miras sözleşmesi varsa miras sözleşmesinin incelenmesi, terekenin hesaplanması, saklı payların hesaplanması, borçların ödenmesi, alacakların toplanması konularında uzman bir miras avukatı hak kayıplarının ve zaman kaybının önüne geçerek geri dönüşü olmayan hataların gerçekleşmesini önleyecektir. Bursa Miras Avukatı olarak çalışma alanlarımın başında miras hukuku gelmektedir.

Miras Hukuku Nedir ?

Miras Hukuku, kişiliğin Türk Medeni Kanunu’na göre ölüm ile son bulmasından sonra bu kişinin dünya hayatında elde ettiği malvarlığının yasal çerçeveler içerisinde mirasçılarına devrolmasının kurallarını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, mirasbırakanın kişiliğinin son bulması ile devreye giren bir hukuk dalıdır. Bu aşamadan sonra mirasçıların yapması gereken, mirasçılık belgesi alınması ile başlayan birtakım prosedürler ortaya çıkmaktadır. Bu prosedürlerin atlanmadan eksiksiz yapılması mirasçılık sıfatının kaybedilmemesi, hakkın ortadan kalkmaması ve en önemlisi zaman kaybının yaşanmaması açısından çok önemlidir. Yargılamanın devamı süresince bir miras avukatı ile çalışmak bu kayıpların önüne geçecektir.

Yasal Mirasçılar

Yasal mirasçılar, mirasbırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir.

Mirasta Mal Paylaşımı ve Zümre Sistemi

Medeni Kanun’a göre 3 adet zümre sistemi vardır. Mirasçı olabilmek için bu zümrelerden birine ait olmak gerekmektedir. Bu zümrelerden hiçbirine ait olmayan kişiler mirasbırakanın yasal mirasçısı olamayacaklardır. Zümre sisteminin özellikleri kısaca şöyle sıralanabilir.

- Önceki derece zümre sonraki derecedeki zümreye miras kalmasını engeller. Örneğin anne ve baba hayatta ise büyükanne ve büyükbabaya miras geçmez. Mirasbırakanın anne ve babası ikinci derece zümrede yer almaktadır. Birinci derecede yani altsoyda üye bulunmaması halinde miras ikinci zümreye kalacaktır. Böylece üçüncü zümre mirastan mahrum kalmış olacaktır.
- Zümre içerisinde de önceki sıradaki mirasçı sonraki sıradaki mirasçıyı engelleyecektir. Örneğin mirasçının altsoyları arasında çocuğu ve torunları bulunuyorsa çocuğu, torunlarının miras almasını engelleyecektir. (elbette kendi çocuklarının)
- Zümre başları ve kök başları hayatta ise altsoyları mirasçı olamayacaktır. 

Evlilik Dışı Doğan Çocukların Yasal Mirasçılığı

Evlilik dışı doğan çocuğun mirasçı olabilmesi için baba ile soybağının kurulması gerekir. Eğer soybağı tanıma veya herhangi bir şekilde kurulamazsa evlilik dışı doğan çocuk mirasçı olamayacaktır.

Evlatlık ve Altsoyun Kanuni Mirasçılığı

Evlatlık, hem kendisini evlat edinenin mirasçısıdır hem de öz ailesinden olan mirasçılığı devam etmektedir.
Evlatlık ve altsoyu sadece evlat edinene mirasçı olabileceklerdir. Evlat edinenin hısımlarına mirasçı olamazlar.
Evlat edinen evlatlığa mirasçı olamaz. Yani evlat edinen kişinin evlat edindiği çocuk üzerinde herhangi bir miras hakkı yoktur. Onun kendisinden önce ölmesi durumunda malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyecektir.