İCRA VE İFLAS HUKUKU

CHG Hukuk Bürosu - Bursa Avukatlık Bürosu - Çalışma Alanlarımız - ​​Bursa İcra Avukatı Cihad Günel

Bursa İcra Avukatı Cihad Günel

İcra takip işlemleri söz konusu olduğunda ister istemez ilamlı ve ilamsız icra nedir sorusunun cevabı merak edilir. Çünkü icra takibi için gerçekleştirilen hukuki işlemler tamamıyla icranın türüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
İlam genel olarak bir mahkeme tarafından alınan son karar anlamına gelir. Bu nedenle ilamlı icra takibi mahkeme kararı doğrultusunda başlatılan icra takibi türü iken, doğrudan icra dairesine başvurularak başlatılan takip işlemi ilamsız icra takibidir. İlamlı icra takibi için mahkeme kararının nüshası ile ilgili icra dairesine gidilmelidir. Bu belge olmadan ilamlı icra takibi başlatmak mümkün değildir. Bununla birlikte ilamın yerine geçen bazı belgeler de bulunur. Örneğin; mahkemede hazırlanan sulh ve kabuller bu belgeler arasındadır. Buna ek olarak noter onaylı senetler ilamlı icra takibi başvurularında kullanılabilir. 

İlamsız İcra Takibi Süreci

Miras Hukuku, kişiliğin Türk Medeni Kanunu’na göre ölüm ile son bulmasından sonra bu kişinin dünya hayatında elde ettiği malvarlığının yasal çerçeveler içerisinde mirasçılarına devrolmasının kurallarını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, mirasbırakanın kişiliğinin son bulması ile devreye giren bir hukuk dalıdır. Bu aşamadan sonra mirasçıların yapması gereken, mirasçılık belgesi alınması ile başlayan birtakım prosedürler ortaya çıkmaktadır. Bu prosedürlerin atlanmadan eksiksiz yapılması mirasçılık sıfatının kaybedilmemesi, hakkın ortadan kalkmaması ve en önemlisi zaman kaybının yaşanmaması açısından çok önemlidir. Yargılamanın devamı süresince bir miras avukatı ile çalışmak bu kayıpların önüne geçecektir.

İlamlı İcra Takibi Süreci

İlamlı icra takibinin başlatılabilmesi için mahkeme kararı, mahkeme önünde yapılan sulh, kabul ya da noterden onaylı senetlerin olması gerekir. Ayrıca ilamsız icra takibinde sadece para ve teminat kaynaklı alacak söz konusu iken, ilamlı icra takibinde paradan farklı uygulama alanları da mevcuttur. Örneğin; çocuk teslimi, taşınır ya da taşınmaz teslimi için ilamlı icra takibi işlemleri başlatılabilir. İcra takibi için zaman aşımı süresi 10 yıldır. Bu takip türünde de icra avukatına ihtiyaç vardır. İlamlı icra takibinde sürelerin kaçırılmaması çok önemlidir.
Mahkemeden alınan kararla başlatılan ilamlı icra takibi, net bir icra kararını ortaya koyar. Bununla birlikte borçlu dilerse yetkili olan merci icra mahkemelerine başvurarak itiraz için gerekli işlemleri başlatabilir.