BOŞANMA HUKUKU

CHG Hukuk Bürosu - Bursa Avukatlık Bürosu - Çalışma Alanlarımız - ​​Bursa Boşanma Avukatı Cihad Günel

Bursa Boşanma Avukatı Cihad Günel

Günümüz yargılama sistemini meşgul eden davaların başında boşanma davaları gelmektedir. Boşanma hukuku, evlilik birliğini devam ettirmek istemeyen bireylerin başvurduğu hukuk alanıdır. Boşanma davasında tarafların evlilik birliği süresince birbirlerine karşı yükümlülüklerinden doğan haklarını elde etmeye çalışmanın yanı sıra daha da önemli bir konu olarak eğer ortak çocuk bulunuyorsa bu çocuğun haklarını, psikolojisini ve geleceğini en iyi şekilde dizayn etmek oldukça önemlidir. Bu konuda yargılamada çeşitli hukuki taleplerin yerinde ve zamanında ileri sürülmesi taraflar ve çocuk açısından oldukça önem arz etmektedir. Ben Bursa Boşanma Avukatı Cihad Günel olarak bu konudaki bilgi ve tecrübemi en iyi şekilde kullanarak olası hak kayıplarının önüne geçmeyi, yaşanacak aksaklıkları minimuma indirmeyi hatta yok etmeyi hedefliyorum.

Boşanma Davasının Tarafları Kimlerdir ?

Boşanma davasının tarafları evlilik birliği içerisinde bulunan ve bu birlikteliği sona erdirmek isteyen kadın ve erkekten oluşmaktadır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda maddeler halinde sayılmıştır. Boşanmak isteyen kişiler, davasını bu sebeplerden herhangi birine dayandırmak zorundadır. Bu sebepleri listeleyecek olursak;

Zina; taraflardan birinin evlilik birliği devam ederken başka bir kişiyle cinsi münasebette bulunması olarak kısaca tanımlanabilir. Zinanın oluşması halinde diğer eşin dava açabilmesi için bazı koşullar mevcuttur. Bunlar: Öncelikle zina sebebinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay veya her durumda 5 yıllık sürenin davanın açıldığı sırada geçmemiş bulunması gerekir. İkinci olarak bu durumu öğrenip affeden tarafın dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu sürelerin geçirilmemesi için boşanma avukatına başvurulması hak kayıplarını önleyecektir.

Hayata Kast veya Onur Kırıcı Davranış; taraflardan birinin diğerinin hayatına kast edecek veya onurunu kıracak şekilde hareket etmesi olarak kısaca tanımlanabilir. Hangi davranışın hayata kast veya onur kırıcı davranış olduğunun takdiri boşanma hakimindedir. Burada boşanma avukatının önemi de göz ardı edilmemelidir. Süreler zina ile aynıdır. Sebebin öğrenilmesinden itibaren 6 ay veya her halde sebebin ortaya çıkmasından itibaren 5 yıl içerisinde davanın açılması gerekir. Yine affeden tarafın dava hakkı ortadan kalkmaktadır.

Suç işleme veya Haysiyetsiz Yaşam Sürme; taraflardan birinin suç işlemesi (eşe karşı olması zorunlu değil herhangi bir suç işlemesinden bahsediliyor) veya haysiyetsiz yaşam sürmesi neticesinde evlilik birliğinin diğer eş açısından çekilemez hale gelmesi durumu olarak kısaca  tanımlanabilir. Yine bu durumu boşanma hakimi çeşitli durumları göz önünde bulundurarak takdir edecektir. Diğer eş için evlilik birliğinin gerçekten çekilmez hale gelip gelmediğinin boşanma hakimine gösterilmesi, ikna edilmesi ve ispatlanması açısından ve yine hukuki sürecin sağlıklı yürümesi açısından tarafların boşanma avukatı ile birlikte çalışması önem arz etmektedir. Kanunda belirtilen bir süre yoktur, iyiniyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde her zaman dava açılabilecektir.

Terk; taraflardan birinin evlilik birliği devam ederken diğerinden uzaklaşması, uzaklara gitmesi veya diğer tarafı kendisine yaklaştırmaması olarak kısaca tanımlanabilir. Bu davanın açılabilmesi için kanunda sayılan bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bunlar; terk fiilinin üzerinden 6 ay geçmiş olmalıdır. İkinci olarak noter kanalı ile bir ihtar çekilmiş olmalıdır. Bu ihtarın içeriği, düzenlenmesi, hazırlanması ve gönderilmesi konularında boşanma avukatına başvurmak tarafların hak ve zaman kaybının önüne geçecektir. Üçüncü olarak ihtarın üzerinden 2 ay geçmelidir. Bu şartların sağlanmasından sonra terk sebebine dayalı boşanma davası açılabilecektir.

Evlilik birliğinin sarsılması; genel boşanma sebebidir. Halk arasında anlaşmalı boşanma olarak adlandırılan boşanma türü de bu sebebe dayanılarak açılmaktadır. Bu sebebe dayanmak için gereken şart evliliğin en az 1 yıl sürmüş olmasıdır. Bu şartın gerçekleşmesi üzerine dava açılacak ve evliliğin sarsıldığının takdiri yine boşanma hakiminde olacaktır. Burada evlilik birliğinin sarsıldığı hususunun ileri sürülmesi, ispat edilmesi için tarafların bir boşanma avukatı ile çalışması oldukça önem arz etmektedir.

Yukarıda sayılan sebeplerin herhangi birisi ile açılmış ve reddedilmiş bir davanın olması ve bu davanın üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen evlilik birliğinin halen kurulamamış olması durumunda bir dava daha açılarak boşanma gerçekleştirilebilecektir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Süre konusu anlaşmalı veya çekişmeli boşanma durumuna göre değişmektedir. Anlaşmalı boşanmalar çekişmeli boşanma davalarına nazaran daha kısa sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları 5 – 6 ay gibi bir sürede sonuçlanırken çekişmeli boşanma davaları 1 – 2 yıl sürebilmektedir. 

Evlilik dışı doğan çocuğun mirasçı olabilmesi için baba ile soybağının kurulması gerekir. Eğer soybağı tanıma veya herhangi bir şekilde kurulamazsa evlilik dışı doğan çocuk mirasçı olamayacaktır.