Cezanın Ertelenmesi Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Cezanın Ertelenmesi Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Cezanın ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, adli ceza hukuku açısından oldukça önemli konulardır. Bu iki kavram suç işleyen kişinin ceza alması durumunda karşılaşılan hukuki sonuçları farklılaştırmaktadır. Cezanın ertelenmesi durumunda hüküm verilse dahi ceza infaz edilmezken, hükmün açıklanması geri bırakılması…

İdari Soruşturma

İdari Soruşturma

İdari soruşturma, devlet idaresi tarafından gerçekleştirilen bir inceleme sürecidir. Bu süreç, kamu güvenliği, sağlığı, çevre, tüketici hakları gibi birçok alanda yapılabiliyor. Genellikle, idari soruşturma işlemleri, idarenin bir hak veya yükümlülük hakkında vermiş olduğu kararın doğruluğunu araştırmak ve teyit etmek için…

Yağma Suçu

Yağma Suçu

Yağma suçu, toplumda var olan huzur ve güveni bozarak insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir suçtur. Bu suç, herhangi bir şiddet kullanarak, bir kimseye ya da bir mal varlığına zorla el koyma veya keyfi bir şekilde tahrip etme olarak…

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu TCK’nın 157-159. Maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.Suçun temel şekli 157. Maddede; hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar salayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin adli para cezası…

Tutuklama Nedir?

Tutuklama Nedir?

Tutuklama Nedir? (CMK m.100) Ülkemizde ceza yargısından bahsedildiğinde belki de akla ilk gelen tutuklu yargılamadır. Hukuk eliyle de olsa kişinin özgürlük hakkına direkt olarak etkide bulunduğundan koruma tedbirleri arasında en ağırıdır ve kişi güvenliği adil yargılanma gibi haklarla doğrudan ilişkilidir….

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen ilk suç tipidir. Kanunumuzun 141 ila 147. Maddelerinde düzenlenmiştir. KANUNİ TANIMI; hırsızlık zilyedin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almaktır. Bu fiili işleyen…

Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Sahte fatura düzenleme suçu, adından da anlaşılabileceği gibi, sahte bir belge düzenleyerek gerçek olmayan bir harcamanın yapıldığını gösteren bir fatura türüdür. Bir kişi ya da şirket tarafından dolandırıcılık yapmak için kullanılan sahte faturaların yaygın kullanımı, vergi kaçakçılığı, yasa dışı para…

End of content

End of content