Kambiyo Suçları
|

Kambiyo Suçları

Kambiyo Suçları Nedir? Kambiyo suçları, özellikle para ve döviz piyasalarında gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemlerdir. Bu suçlar, kambiyo mevzuatı ile sınırlandırılmıştır ve yalnızca bu mevzuatın hükümleri çerçevesinde işlenen suçlar kabul edilir. Kambiyo suçları, para ve döviz ticaretindeki hileli eylemleri, vurgunculukları ve…

Cezanın Ertelenmesi Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Cezanın Ertelenmesi Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Cezanın ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, adli ceza hukuku açısından oldukça önemli konulardır. Bu iki kavram suç işleyen kişinin ceza alması durumunda karşılaşılan hukuki sonuçları farklılaştırmaktadır. Cezanın ertelenmesi durumunda hüküm verilse dahi ceza infaz edilmezken, hükmün açıklanması geri bırakılması…

İdari Soruşturma

İdari Soruşturma

İdari soruşturma, devlet idaresi tarafından gerçekleştirilen bir inceleme sürecidir. Bu süreç, kamu güvenliği, sağlığı, çevre, tüketici hakları gibi birçok alanda yapılabiliyor. Genellikle, idari soruşturma işlemleri, idarenin bir hak veya yükümlülük hakkında vermiş olduğu kararın doğruluğunu araştırmak ve teyit etmek için…

Yağma Suçu

Yağma Suçu

Yağma suçu, toplumda var olan huzur ve güveni bozarak insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir suçtur. Bu suç, herhangi bir şiddet kullanarak, bir kimseye ya da bir mal varlığına zorla el koyma veya keyfi bir şekilde tahrip etme olarak…

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu TCK’nın 157-159. Maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.Suçun temel şekli 157. Maddede; hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar salayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin adli para cezası…

Tutuklama Nedir?

Tutuklama Nedir?

Tutuklama Nedir? (CMK m.100) Ülkemizde ceza yargısından bahsedildiğinde belki de akla ilk gelen tutuklu yargılamadır. Hukuk eliyle de olsa kişinin özgürlük hakkına direkt olarak etkide bulunduğundan koruma tedbirleri arasında en ağırıdır ve kişi güvenliği adil yargılanma gibi haklarla doğrudan ilişkilidir….

End of content

End of content