Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı yerde her yıla karşılık çalıştığı sene boyunca toplu olarak ödenen tazminattır. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, işten çıkarılma söz konusu olduğunda işveren tarafından verilir. Kıdem tazminatlarının, sözleşmenin bitmesiyle beraber hemen ödenmesi gerekir. Ancak toplu iş sözleşmesinde,…

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası, işverenin iş akdini geçerli bir durumda feshetmemesi halinde, iş güvencesinden yararlanarak işçinin işe iadesini talep ettiği bir davadır. İş Kanunu kapsamında ele alınmakta olup, işçi-işveren arasında kurulan iş sözleşmesinin doğurduğu sonuçlardan biridir. İşveren ile işçi arasında sözleşme…

İhbar Süresi

İhbar Süresi

İşten çıkış ihbar süresi, çalışan ya da işverenin, fesih iradesini tebliği itibariyle ortaya çıkan bildirim süresini kapsar. İş Hukuku içerisinde iş sözleşmelerinin feshi, iki ana başlığa sahiptir. Bunlar belirli süreli iş sözleşmelerinin feshi ile belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi halindedir….

İbraname Nedir?
|

İbraname Nedir?

İbraname Nedir? İbraname Nasıl Yazılır? İbraname ile ilgili düzenleme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu içerisinde yer alır. Bunun 420. maddesinde konu mevcuttur. Hizmet sözleşmelerine yalnızca işçi aleyhine konulan ceza koşulları geçersizdir. İşçi ile işveren alacağına dair ibra sözleşmesinin yazılı olması,…

Kıdem Tazminatı
|

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverenin işyerinde çalıştığı süreç içerisinde yıpranma payı, emek, yapmış olduğu katkının sonucu olarak işveren tarafından yapılan toplu bir ödemedir. İşçi bir süre sonra belirli bir nedenlere bağlı olarak işten ayrılabilir ya da emekli olabilir.  Buna göre…

Süresi Geçmiş Senetler

Süresi Geçmiş Senetler

Alacaklı zamanaşımına uğrayan senetler için hakkını nasıl alabilir, neler yapması gerektiğini öğrenmek ister. Çünkü borçludan hakkını almak isterken, süresi geçmiş senetler hak iddiasında bulunup bulunamayacağı konusunda çıkmaza sürüklemektedir. Öncelikle Türk Ticaret Kanuna göre Kambiyo senetleri; *Poliçe *Bono *Çek olmak üzere…

End of content

End of content