Beraat Kararı
|

Beraat Kararı

Beraat kararı, Türk Ceza Hukuku’na göre suçsuz olduğu kararlaştırılan kişinin cezalandırılmaması durumudur. Bu karar, suçlama unsurlarının yetersiz olması ya da delillerin yetersizliği nedeniyle verilebilir. Bu karar verilirken bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin suçun özelliği, delillerin niteliği ve ispatın gücü…

Cezanın Ertelenmesi Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Cezanın Ertelenmesi Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Cezanın ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, adli ceza hukuku açısından oldukça önemli konulardır. Bu iki kavram suç işleyen kişinin ceza alması durumunda karşılaşılan hukuki sonuçları farklılaştırmaktadır. Cezanın ertelenmesi durumunda hüküm verilse dahi ceza infaz edilmezken, hükmün açıklanması geri bırakılması…

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullandığı Tespit Edilen Sürücüye Ne Yapılır?

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullandığı Tespit Edilen Sürücüye Ne Yapılır?

Uyuşturucu etkisinde iken araç kullanan kişinin kazaya karışması durumunda, işlenen suçu olası kast ile işlediği kabul edilmelidir. Bir kişi uyuşturucu kullandıktan sonra hala onun etkisinde iken veya alkol alıp hala bilinci yerine gelmemiş iken araba kullanacak olursa ve bu durumda…

Gerekçe Ne Demek?

Gerekçe Ne Demek?

Gerekçeli karar, mahkemenin yargılama sonucunda ulaştığı hükmün dayandığı hukuki nedenlerin, mahkeme tarafından yazılı bir biçimde açıklanmasıdır. Yargılama konusu olan iddia ve savunmayı, delil, talep ve vakıaları değerlendirerek hangi yasal sebeplerle hüküm kurduğunu açıklamak üzere yazılır. Gerekçeli kararlar, mahkeme tarafından verilen…

Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik temelde kişinin işlemiş olduğu suç nedeniyle tutuklanması veya mahkemece hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi halinde cezasının uygulanmasını ceza infaz kurumları yerine toplum içinde gözetim ve denetim altında tutularak yapılmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda ceza almış olan kişiler denetimli serbestlik…

End of content

End of content