Yağma Suçu

Yağma Suçu

Yağma suçu, toplumda var olan huzur ve güveni bozarak insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir suçtur. Bu suç, herhangi bir şiddet kullanarak, bir kimseye ya da bir mal varlığına zorla el koyma veya keyfi bir şekilde tahrip etme olarak…

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen ilk suç tipidir. Kanunumuzun 141 ila 147. Maddelerinde düzenlenmiştir. KANUNİ TANIMI; hırsızlık zilyedin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almaktır. Bu fiili işleyen…

End of content

End of content