Tahliye Taahhütnamesi (Kira Sözleşmesi)

Tahliye Taahhütnamesi (Kira Sözleşmesi)

Tahliye Taahhütnamesi, kiracı tarafından kiralananı ne zaman boşaltacağına ilişkin yazılı olarak sunduğu resmi beyandır. Kiracı Taahhütnamede belirtmiş olduğu tarih aralığında taşınmazı tahliye etmesi gerekmektedir.  Kira Taahhütnamesinin noter huzurunda düzenlenmesine gerek yoktur. Fakat noter huzurunda düzenlendiği zaman belgenin geçerliliğinin daha sağlam…

End of content

End of content