Tenkise Tabi Kazandırmalar

Tenkise Tabi Kazandırmalar

Tenkise tabi kazandırmalar, tenkis kapsamında sorulan başlıklardan biridir. Bu hak, saklı paylı mirasçıların bunun korunması üzerine mirasçıya tanınmış, miras hukukuna özgü bir haktır.Saklı payın ihlalinin yaptırımı, tenkis davasının açılması şeklindedir. Dava yolu ile kullanımı mümkündür. Eğer tenkise konu kazandırma ifa…

End of content

End of content