Süresi Geçmiş Senetler

Süresi Geçmiş Senetler

Alacaklı zamanaşımına uğrayan senetler için hakkını nasıl alabilir, neler yapması gerektiğini öğrenmek ister. Çünkü borçludan hakkını almak isterken, süresi geçmiş senetler hak iddiasında bulunup bulunamayacağı konusunda çıkmaza sürüklemektedir. Öncelikle Türk Ticaret Kanuna göre Kambiyo senetleri; *Poliçe *Bono *Çek olmak üzere…

End of content

End of content