Vasiyetten Dönme

Vasiyetten Dönme

Vasiyetten Dönme, Vasiyet, kişilerce ölümünden sonra malvarlığının yasal vasiler arasında paylaşımını düzenleyen evraklar içerisinde yer almakta olup bazı durumlarda sadece mal varlığı değil kişiye ait borçları da kapsayabilmektedir. Bu evraklar vasiyetname sahibinin ölümünden sonra bazı hüküm ve sonuçları beraberinde getirmekte…

End of content

End of content