TÜKETİCİ HUKUKU

CHG Hukuk Bürosu - Bursa Avukatlık Bürosu - Çalışma Alanlarımız - Bursa Tüketici Avukatı Cihad Günel

Bursa Tüketici Avukatı Cihad Günel

Tüketici hukukunda tüketicinin hakkının korunması gerekliliği şeklindeki genel kanı büyük oranda doğru olsa da tüketici hukuku sadece bundan ibaret değildir. Tüketicinin yanında üreticinin de hakkının korunması, tüketici hukuku içerisinde yer almaktadır. Tüketici hukuku alanında uzman Tüketici Avukatı Cihad Günel tüketici hakem heyeti başvurusundan tüketici davasının sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreci en ince ayrıntısına kadar takip ederek sonuca ulaştıracaktır.

Tüketici Hukuku Nedir ?

Tüketilebilir bir nesneyi veya hizmeti, taraflardan birinin tüketmek amacıyla satın aldığı, diğer tarafın da bu işlemden para kazanmayı amaçladığı ilişkilerde tüketici hukuku uygulama alanı bulacaktır. Burada tüketilebilir nesneyi tüketmek amacıyla satın alan kişi tüketici, bu işlemden para kazanmayı amaçlayan kişi ise üretici konumundadır. Tüketici hukukunda en önemli husus sürelerin geçirilmemesidir. Tüketici Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere kanunlarda yazan belirlenmiş süreler geçirildiği takdirde tüketicinin veya üreticinin haklarını savunmak imkansız hale gelmektedir. Bu nedenle tüketici uyuşmazlıklarında tarafların vakit geçirmeksizin bir tüketici avukatına gitmeleri önem arz etmektedir.

Tüketici Hakları Nelerdir ?

Tüketicilerin almış oldukları mal veya hizmetlerin, vaat edilen veya gösterilen örneklere uymaması ya da taşıması gereken özellikleri taşımaması halinde tüketicilerin birtakım seçimlik hakları gündeme gelmektedir. Yine tüketicilerin yapmış oldukları tüketici kredisi sözleşmeleri nedeniyle bankalar tarafından işlem ücretikredi yapılandırma ücreti, komisyon veya benzeri masraflar adı altında alınan ücretler nedeniyle birçok ihtilaf yaşanmaktadır.

Bu haklardan yararlanmaz için tüketicinin de kanundan kaynaklanan birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunların başında aldığı mal veya hizmetteki ayıbın derhal satıcıya bildirilmesi gelmektedir. Bunun gibi yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde her ne kadar haklı da olsa açılan dava usulden reddedilmekte ve herhangi bir hak kazanılamamaktadır. Bu gibi hususların atlanmaması için alanında uzman bir tüketici avukatına başvurmak önem arz etmektedir.

Tüketici Hukuku Kapsamında Ofisimizin Sunduğu Hizmetler Nelerdir ?

Ofisimiz Bursa ve çevre il sınırları içerisindeki tüketici hukuku davaları konusunda hizmet vermektedir.  Kısaca aşağıdaki hususlarda hizmet vermekteyiz.