Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullandığı Tespit Edilen Sürücüye Ne Yapılır?

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullandığı Tespit Edilen Sürücüye Ne Yapılır?

Uyuşturucu etkisinde iken araç kullanan kişinin kazaya karışması durumunda, işlenen suçu olası kast ile işlediği kabul edilmelidir. Bir kişi uyuşturucu kullandıktan sonra hala onun etkisinde iken veya alkol alıp hala bilinci yerine gelmemiş iken araba kullanacak olursa ve bu durumda…

Yabancı Para Cinsinden İcra

Yabancı Para Cinsinden İcra

İcra süreci özellikle kişilerin ödemeleri gereken borçları kendilerine ayrılan süreç içerisinde ödememeleri durumunda devlet zoruyla gerçekleştirilen hukuki yaptırımlar içerisinde yer almaktadır. Yabancı para cinsinden icra takibi alacaklı olan gerçek veya tüzel kişinin olup olmamasına göre önem arz etmektedir. İcra borcu…

Vasiyetten Dönme

Vasiyetten Dönme

Vasiyetten Dönme, Vasiyet, kişilerce ölümünden sonra malvarlığının yasal vasiler arasında paylaşımını düzenleyen evraklar içerisinde yer almakta olup bazı durumlarda sadece mal varlığı değil kişiye ait borçları da kapsayabilmektedir. Bu evraklar vasiyetname sahibinin ölümünden sonra bazı hüküm ve sonuçları beraberinde getirmekte…

Tenkise Tabi Kazandırmalar

Tenkise Tabi Kazandırmalar

Tenkise tabi kazandırmalar, tenkis kapsamında sorulan başlıklardan biridir. Bu hak, saklı paylı mirasçıların bunun korunması üzerine mirasçıya tanınmış, miras hukukuna özgü bir haktır.Saklı payın ihlalinin yaptırımı, tenkis davasının açılması şeklindedir. Dava yolu ile kullanımı mümkündür. Eğer tenkise konu kazandırma ifa…

Temyiz Ne Demek?

Temyiz Ne Demek?

Temyiz nedir? Temyiz, İstinaf mahkemesinin bozma kararı haricinde kalan hükümlerinin hukuki yönden tekrar değerlendirilmesi için, ceza davasının taraflarına tanınan olağan bir kanun aşamasıdır. Temel olarak üst mahkemeye gidilerek açılan yeni bir dava türüdür. Taraflar böylece istinaf mahkemesi tarafından verilen kararın…

Muhdesat İddiası

Muhdesat İddiası

Muhdesat nedir? Bu önceden mevcut olmayan yeni bir durumun ortaya çıkarılması şeklinde tanımlanır. Sonradan yapılan ya da dikilen şey olarak sınıflandırılır. Hukuken ise bir arazı üzerine yapılan bina ve tesis gibi yapılar; bağ, ağaç gibi dikili bitkilerdir. Muhdesat aidiyeti de…

Mahkeme Dosya Masrafı

Mahkeme Dosya Masrafı

Mahkeme masrafı sorgulama, mahkemeye gitmeden önce kişiler tarafından sık sık sorulur. 2022 senesi idari yargı posta masraf ve harçları, her dava ve mahkemede farklılık göstermektedir.  Bunlardan biri idare ve vergi mahkemeleridir. İdare Mahkemesi, idare hukuku üzerine, özellikle kamu gücünün kullanılması…

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı yerde her yıla karşılık çalıştığı sene boyunca toplu olarak ödenen tazminattır. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, işten çıkarılma söz konusu olduğunda işveren tarafından verilir. Kıdem tazminatlarının, sözleşmenin bitmesiyle beraber hemen ödenmesi gerekir. Ancak toplu iş sözleşmesinde,…

Bursa Boşanma Davası Nerede Açılır?

Bursa Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma Davası Nerede Açılır?İçindekiler1 Boşanma Davası Nerede Açılır?2 Boşanma Davası Açma Şartları2.1 Boşanma Davası Nedenleri2.2 Çekişmeli Boşanma Davası2.3 Anlaşmalı Boşanma Davaları2.3.1 Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Tarafların evliyken son 6 ayda ikamet ettiği yerdeki aile mahkemesinde açılır. Eğer burada aile mahkemesi bulunmuyorsa…

End of content

End of content