ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

CHG Hukuk Bürosu - Bursa Avukatlık Bürosu - Çalışma Alanlarımız

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

CHG Hukuk Bürosu; ​Bursa ili ve çevresinde Bursa Avukat ve Bursa Hukuk Bürosu çerçevesinde avukatlık hizmetlerimiz yer almaktadır.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku avukata en çok ihtiyaç duyulan hukuk alanlarının başında gelmektedir. Mirasın açılması, vasiyet varsa vasiyetin okunması, miras sözleşmesi varsa miras sözleşmesinin incelenmesi, terekenin hesaplanması, saklı payların hesaplanması, borçların ödenmesi...

GAYRİMENKUL HUKUKU

Avukat Cihad Günel, Bursa ve çevre illeri sınırları içerisinde gayrimenkuller ile ilgili başta gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı sırasında çıkan ihtilaflar olmak üzere bütün konularda hizmet vermektedir.

İŞ HUKUKU

İş davaları genel anlamda işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin son bulmasından sonra gündeme gelen ve yargılamada en çok karşılaşılan davalardır. İş hukukunda süreler önem arz etmektedir. Sürelerin kaçırılması geri dönüşü imkansız hak kayıplarına neden olmaktadır. Yine bu yargılamada belirli prosedürlerin uygulanması, hak sahibinin hakkının araştırılması...

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukukunda tüketicinin hakkının korunması gerekliliği şeklindeki genel kanı büyük oranda doğru olsa da tüketici hukuku sadece bundan ibaret değildir. Tüketicinin yanında üreticinin de hakkının korunması, tüketici hukuku içerisinde yer almaktadır...

BOŞANMA HUKUKU

Günümüz yargılama sistemini meşgul eden davaların başında boşanma davaları gelmektedir. Boşanma hukuku, evlilik birliğini devam ettirmek istemeyen bireylerin başvurduğu hukuk alanıdır. Boşanma davasında tarafların evlilik birliği süresince birbirlerine karşı yükümlülüklerinden doğan haklarını elde etmeye çalışmanın yanı sıra daha da önemli bir...

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra takip işlemleri söz konusu olduğunda ister istemez ilamlı ve ilamsız icra nedir sorusunun cevabı merak edilir. Çünkü icra takibi için gerçekleştirilen hukuki işlemler tamamıyla icranın türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. İlam genel olarak bir mahkeme tarafından alınan son karar anlamına gelir.

İletişime Geçiniz