Davanın Düşmesi Kararı

Davanın Düşmesi Kararı

Davanın Düşmesi Kararı Nedir? Davanın düşmesi kararı, mahkemece dava açılmadan önce ya da dava sürerken alınabilen bir karardır. Bu kararda, davacının ya da davalının dava konusunu yargılamak için yasal yolları kullanmada başarılı olamayacağı belirtilir. Davanın düşmesi kararının birçok nedeni olabilir….

Davanın Reddi Kararı

Davanın Reddi Kararı

Davanın reddi kararı, bir mahkeme kararıdır. Davada taraf olanlar, dava açıldıktan sonra mahkeme kararına göre davaya devam edebilir veya reddedilebilirler. Burada mahkeme kararının reddi, davanın kabul edilmemesi anlamında kullanılmaktadır. Dava, hukuki anlamda bir iddiaya dayanılarak açılan bir davayı ifade eder….

Davanın Durması Kararı

Davanın Durması Kararı

Davanın Durması Kararı, dava sürecinde bazı durumlarda mahkeme, davayı durdurma kararı verebilir. Bu karara davanın durması kararı denir. Dava sürecinin durması, mahkemeye sunulan delillerin değerlendirmesine ve dava sonucunun belirlenmesine kadar tüm aşamaların geçici olarak durdurulması anlamına gelir. Bu kararın verilmesi…

End of content

End of content