İş Yerlerinde Psikolojik Taciz : Mobbing!

Mobbingin yargılamaya konu olabilmesi için süreklilik arz ediyor olması gerekir. Bu kısım oldukça önemlidir. Sistematiklik ve süreklilik içermeyen davranış psikolojik taciz olarak değerlendirilemez. Kendisine bu şekilde mobbing uygulanan kişi öncelikle işvereninin yahut işveren vekilinin bu haksız tutumlarını sürekli not etmelidir. Bu notlar elbette delil niteliği taşımaz ancak burada yer alan bilgiler yargılamanın seyrine önemli etkiler doğurabilir. Deneyimli bir avukatın titiz çalışması sonucu kişi lehine çevrilebilir. Read more
Read More

Muris Muvazaası

Mirastan mal kaçırma ve açılacak davalar, miras bırakan kişilerin mallarını mirasçılardan kaçırmak amacıyla bazı mirasçılarına malların devredilmesi diğer mirasçıların mallardan mahrum edilmesidir. Mirasbırakanın tüm mirasçılarından veya bir kısmından mirasını saklamak amacıyla yaptığı davranışa muris muvazaası denilmektedir. Muris yani mirasbırakan çeşitli nedenlerle bu gibi yöntemlere gitmek isteyebilmektedir. Read more
Read More