Bursa Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma Davaları aile hukukunun kapsamı göz önüne alındığında oldukça kapsamlı ve idame ettirilmesi son derece zor davalar içerisinde yer alır. Günümüzde giderek artan boşanmalar göz önüne alındığında gerek Bursa da  Bursa Boşanma Avukatı bulmak  gerekse Türkiye’nin her yerinden en iyi…

Bursa Avukat

Bursa Avukat

Bursa’da yaşadığınız ya da maruz kaldığınız her türlü suç unsuru içeren ya da mahkemeye başvurmak için yasal yollara başvuracağınız tüm olaylarda Bursa Avukat bürosu ile irtibata geçebilirsiniz. Uzmanlık alanlarımızın çok yönlü oluşu nedeniyle her ne olursa olsun müvekkillerimize bursa öncülüğünde…

Davanın Düşmesi Kararı

Davanın Düşmesi Kararı

Davanın Düşmesi Kararı Nedir? Davanın düşmesi kararı, mahkemece dava açılmadan önce ya da dava sürerken alınabilen bir karardır. Bu kararda, davacının ya da davalının dava konusunu yargılamak için yasal yolları kullanmada başarılı olamayacağı belirtilir. Davanın düşmesi kararının birçok nedeni olabilir….

Davanın Reddi Kararı

Davanın Reddi Kararı

Davanın reddi kararı, bir mahkeme kararıdır. Davada taraf olanlar, dava açıldıktan sonra mahkeme kararına göre davaya devam edebilir veya reddedilebilirler. Burada mahkeme kararının reddi, davanın kabul edilmemesi anlamında kullanılmaktadır. Dava, hukuki anlamda bir iddiaya dayanılarak açılan bir davayı ifade eder….

Beraat Kararı
|

Beraat Kararı

Beraat kararı, Türk Ceza Hukuku’na göre suçsuz olduğu kararlaştırılan kişinin cezalandırılmaması durumudur. Bu karar, suçlama unsurlarının yetersiz olması ya da delillerin yetersizliği nedeniyle verilebilir. Bu karar verilirken bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin suçun özelliği, delillerin niteliği ve ispatın gücü…

Mahkumiyet Kararı
|

Mahkumiyet Kararı

Mahkumiyet Kararı Nedir? Mahkumiyet kararı, adli bir duruşmada bir kişinin suçlu olduğuna karar verilmesi ve ceza verilmesi anlamına gelir. Yani, bir mahkumiyet kararı verildiğinde, suçlu kişi suçu işlemiş ve bu nedenle cezalandırılmaktadır. Bu karar genellikle suçun türüne ve mahkeme kararına…

Davanın Durması Kararı

Davanın Durması Kararı

Davanın Durması Kararı, dava sürecinde bazı durumlarda mahkeme, davayı durdurma kararı verebilir. Bu karara davanın durması kararı denir. Dava sürecinin durması, mahkemeye sunulan delillerin değerlendirmesine ve dava sonucunun belirlenmesine kadar tüm aşamaların geçici olarak durdurulması anlamına gelir. Bu kararın verilmesi…