Adli Soruşturma

Adli Soruşturma

Adli soruşturma, bir suçun işlendiğine dair bir şüphe bulunduğu zaman başlatılan bir süreçtir. Bu süreçte suçun işlenip işlenmediği, suçun niteliği ve mahiyeti ile faili belirlenmeye çalışılır ve gerektiğinde suçlu yargılanır. Adli soruşturma, hukuki bir süreçtir ve yasalara göre belirlenen kurallar…

Müşteki Ne Demek?
|

Müşteki Ne Demek?

Müşteki, suç işlenen eylemden zarar gören veya mağdur olan kişi olarak bilinir ve aynı zamanda şikâyetçi olarak da adlandırılır. Müşteki, suçun ve failin öğrenildiği andan itibaren belirli bir zamanaşımı süresi olan 6 ay süresince şikâyet hakkını kullanabilir. Müşteki, şikâyet hakkını…

Kambiyo Suçları
|

Kambiyo Suçları

Kambiyo Suçları Nedir? Kambiyo suçları, özellikle para ve döviz piyasalarında gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemlerdir. Bu suçlar, kambiyo mevzuatı ile sınırlandırılmıştır ve yalnızca bu mevzuatın hükümleri çerçevesinde işlenen suçlar kabul edilir. Kambiyo suçları, para ve döviz ticaretindeki hileli eylemleri, vurgunculukları ve…

İdari Soruşturma

İdari Soruşturma

İdari soruşturma, devlet idaresi tarafından gerçekleştirilen bir inceleme sürecidir. Bu süreç, kamu güvenliği, sağlığı, çevre, tüketici hakları gibi birçok alanda yapılabiliyor. Genellikle, idari soruşturma işlemleri, idarenin bir hak veya yükümlülük hakkında vermiş olduğu kararın doğruluğunu araştırmak ve teyit etmek için…

Temyiz Ne Demek?

Temyiz Ne Demek?

Temyiz nedir? Temyiz, İstinaf mahkemesinin bozma kararı haricinde kalan hükümlerinin hukuki yönden tekrar değerlendirilmesi için, ceza davasının taraflarına tanınan olağan bir kanun aşamasıdır. Temel olarak üst mahkemeye gidilerek açılan yeni bir dava türüdür. Taraflar böylece istinaf mahkemesi tarafından verilen kararın…

Mahkeme Dosya Masrafı

Mahkeme Dosya Masrafı

Mahkeme masrafı sorgulama, mahkemeye gitmeden önce kişiler tarafından sık sık sorulur. 2022 senesi idari yargı posta masraf ve harçları, her dava ve mahkemede farklılık göstermektedir.  Bunlardan biri idare ve vergi mahkemeleridir. İdare Mahkemesi, idare hukuku üzerine, özellikle kamu gücünün kullanılması…

Sınai Mülkiyet Kanunu

Sınai Mülkiyet Kanunu

Sınai Mülkiyet Kanunu yönetmeliği 22.12.2016 tarihinde kabul olunmuş, 10.01.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu kanunun amacı, Adlarına dair hakların muhafaza edilmesi, bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Kanun yukarıda bahsettiğimiz durumlara dair başvuruları, tescil ve tescil…

İbraname Nedir?
|

İbraname Nedir?

İbraname Nedir? İbraname Nasıl Yazılır? İbraname ile ilgili düzenleme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu içerisinde yer alır. Bunun 420. maddesinde konu mevcuttur. Hizmet sözleşmelerine yalnızca işçi aleyhine konulan ceza koşulları geçersizdir. İşçi ile işveren alacağına dair ibra sözleşmesinin yazılı olması,…

Gerekçe Ne Demek?

Gerekçe Ne Demek?

Gerekçeli karar, mahkemenin yargılama sonucunda ulaştığı hükmün dayandığı hukuki nedenlerin, mahkeme tarafından yazılı bir biçimde açıklanmasıdır. Yargılama konusu olan iddia ve savunmayı, delil, talep ve vakıaları değerlendirerek hangi yasal sebeplerle hüküm kurduğunu açıklamak üzere yazılır. Gerekçeli kararlar, mahkeme tarafından verilen…

End of content

End of content