Hakaret Suçu Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi
|

Hakaret Suçu Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Hakaret suçu, bir kişinin onurunu zedeleyen sözler söylemesi veya davranışlarda bulunmasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret suçu işleyen kişiler para cezası ile cezalandırılır. Ancak hakaret suçu cezasının ertelenmesi veya adli para cezasına çevrilmesi de mümkündür. Bu süreç nasıl işler? Hakaret…

Adli Soruşturma

Adli Soruşturma

Adli soruşturma, bir suçun işlendiğine dair bir şüphe bulunduğu zaman başlatılan bir süreçtir. Bu süreçte suçun işlenip işlenmediği, suçun niteliği ve mahiyeti ile faili belirlenmeye çalışılır ve gerektiğinde suçlu yargılanır. Adli soruşturma, hukuki bir süreçtir ve yasalara göre belirlenen kurallar…

Müşteki Ne Demek?
|

Müşteki Ne Demek?

Müşteki, suç işlenen eylemden zarar gören veya mağdur olan kişi olarak bilinir ve aynı zamanda şikâyetçi olarak da adlandırılır. Müşteki, suçun ve failin öğrenildiği andan itibaren belirli bir zamanaşımı süresi olan 6 ay süresince şikâyet hakkını kullanabilir. Müşteki, şikâyet hakkını…

Kambiyo Suçları
|

Kambiyo Suçları

Kambiyo Suçları Nedir? Kambiyo suçları, özellikle para ve döviz piyasalarında gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemlerdir. Bu suçlar, kambiyo mevzuatı ile sınırlandırılmıştır ve yalnızca bu mevzuatın hükümleri çerçevesinde işlenen suçlar kabul edilir. Kambiyo suçları, para ve döviz ticaretindeki hileli eylemleri, vurgunculukları ve…

İdari Soruşturma

İdari Soruşturma

İdari soruşturma, devlet idaresi tarafından gerçekleştirilen bir inceleme sürecidir. Bu süreç, kamu güvenliği, sağlığı, çevre, tüketici hakları gibi birçok alanda yapılabiliyor. Genellikle, idari soruşturma işlemleri, idarenin bir hak veya yükümlülük hakkında vermiş olduğu kararın doğruluğunu araştırmak ve teyit etmek için…