Yabancı Para Cinsinden İcra

Yabancı Para Cinsinden İcra

İcra süreci özellikle kişilerin ödemeleri gereken borçları kendilerine ayrılan süreç içerisinde ödememeleri durumunda devlet zoruyla gerçekleştirilen hukuki yaptırımlar içerisinde yer almaktadır. Yabancı para cinsinden icra takibi alacaklı olan gerçek veya tüzel kişinin olup olmamasına göre önem arz etmektedir. İcra borcu…

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Emekli maaşı, emeklilik yaşına ulaşmış kişilere sosyoekonomik koşullarını ikame ettirebilecek ölçüde düzenli ödenen bir maaştır. Mevzuatımızda bazı istisnalar haricinde emekli maaşının haczi mümkün değildir. Emekli maaşının haczi Türkiye’deki emeklilerin ve kredi borçlularının sayısı düşünüldüğünde önemli bir konudur. Birçok emekli ev…

End of content

End of content