İfade Özgürlüğü

İfade Özgürlüğü

İfade Özgürlüğü Nedir?  Yaşadığımız toplum içinde doğumla birlikte kazandığımız birçok hak olduğu gibi kimi hakları da reşit olduğumuz andan itibaren elde ederiz. Bu haklara en net örnek ise her bireyin ayrım olmaksızın sahip olduğu kendini ifade etme hakkıdır. Bu hak…

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Nedir? Gayrimenkul hukuku medeni kanunlarca düzenlenmiş olup bir kişinin üzerine kayıtlı olan arsa,ev,daire gibi tüm taşınmaz mallarla ilgilenen hukuk disiplinidir. Bazen farklı hukuk dallarıyla ilgili davalarda da konu gayrimenkul hukuku kapsamına girebildiği için kapsama alanı oldukça geniştir. Gayrimenkul…

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku;  temelde suç unsuru oluşturabilecek muhtemel her türlü insani davranışları inceleyen ve bunlar arasında suçun ya da olayın oluş şekline göre kişilere verilecek cezalar hakkında gerekli yasaları uygulayarak hükmü veren hukuk dalıdır. Geniş bir kapsama alanı olduğundan uygulanan yaptırımlar…

Müsadere Nedir?

Müsadere Nedir?

Müsaderenin Ceza Hukukundaki Yeri Nedir? Müsadere Osmanlı döneminden beri süre gelen ve hukuk sisteminde devlet adına var olan suçu ve suç teşkil edici unsurları güvenli hale gelinceye dek devletin elinde bulundurmasına olanak sağlayan bir nevi güvenlik sistemi de denilebilir. Nitekim…

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma Davaları aile hukukunun kapsamı göz önüne alındığında oldukça kapsamlı ve idame ettirilmesi son derece zor davalar içerisinde yer alır. Günümüzde giderek artan boşanmalar göz önüne alındığında gerek Bursa da  Bursa Boşanma Avukatı bulmak  gerekse Türkiye’nin her yerinden en iyi…

End of content

End of content