BURSA AVUKAT CİHAD GÜNEL

Mirasın Reddi Davası Bursa’da faaliyet gösteren CHG Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu Bursa Miras Avukatı Av. Cihad Günel ve hukuk ekibi; mirasın reddi davası, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın gerçek ve hükmen reddi, tasarrufun iptali, izale-i şüyuu (ortaklığın giderilmesi) ecri misil, vakıf kurulması gibi miras uyuşmazlıkları ve miras davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmekte olup herhangi bir uyuşmazlıkta bu kanun ve somut durumla ilgili emsal Yargıtay kararlarının incelenmesi gerekecektir. Read more
Read More

Osmangazi İş Hukuku Avukatı Cihad Günel

OSMANGAZİ İŞ HUKUKU AVUKATI CİHAD GÜNEL

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, çalışarak verdiği emek ve iş yerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren Read more

Read More

Osmangazi Avukat Cihad Günel

Osmangazi Avukat Cihad GünelCHG Hukuk § Danışmanlık Ofisi bünyesinde kurucu avukat olarak görev yapmakta olan avukat Cihad GÜNEL malpraktis (doktor hatası) davalarında bilgi ve tecrübeye sahip bir avukattır. Doktor hatalarının büyük bir kısmı hukuki sürecin başlatılmasını gerektiren durumlar Read more

Read More

Bursa Gayrimenkul Avukatı Cihad Günel

Avukat Cihad Günel, Bursa ve çevre illeri sınırları içerisinde gayrimenkuller ile ilgili başta gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı sırasında Read more

Read More

Bursa İş Hukuku Avukatı Cihad Günel

İş davaları genel anlamda işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin son bulmasından sonra gündeme gelen ve yargılamada en çok karşılaşılan davalardır. İş hukukunda süreler önem arz etmektedir. Sürelerin kaçırılması geri dönüşü imkansız hak kayıplarına neden olmaktadır. Yine bu yargılamada Read more

Read More

Tüketici Hukuku

Tüketici hukukunda tüketicinin hakkının korunması gerekliliği şeklindeki genel kanı büyük oranda doğru olsa da tüketici hukuku sadece bundan ibaret değildir. Tüketicinin yanında üreticinin de hakkının korunması, tüketici hukuku içerisinde yer almaktadır. Tüketici hukuku alanında uzman Tüketici Avukatı Cihad Günel Read more

Read More