Temyiz Ne Demek?

Temyiz Ne Demek?

Temyiz nedir? Temyiz, İstinaf mahkemesinin bozma kararı haricinde kalan hükümlerinin hukuki yönden tekrar değerlendirilmesi için, ceza davasının taraflarına tanınan olağan bir kanun aşamasıdır. Temel olarak üst mahkemeye gidilerek açılan yeni bir dava türüdür. Taraflar böylece istinaf mahkemesi tarafından verilen kararın…

Mahkeme Dosya Masrafı

Mahkeme Dosya Masrafı

Mahkeme masrafı sorgulama, mahkemeye gitmeden önce kişiler tarafından sık sık sorulur. 2022 senesi idari yargı posta masraf ve harçları, her dava ve mahkemede farklılık göstermektedir.  Bunlardan biri idare ve vergi mahkemeleridir. İdare Mahkemesi, idare hukuku üzerine, özellikle kamu gücünün kullanılması…

Sınai Mülkiyet Kanunu

Sınai Mülkiyet Kanunu

Sınai Mülkiyet Kanunu yönetmeliği 22.12.2016 tarihinde kabul olunmuş, 10.01.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu kanunun amacı, Adlarına dair hakların muhafaza edilmesi, bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Kanun yukarıda bahsettiğimiz durumlara dair başvuruları, tescil ve tescil…

İbraname Nedir?
|

İbraname Nedir?

İbraname Nedir? İbraname Nasıl Yazılır? İbraname ile ilgili düzenleme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu içerisinde yer alır. Bunun 420. maddesinde konu mevcuttur. Hizmet sözleşmelerine yalnızca işçi aleyhine konulan ceza koşulları geçersizdir. İşçi ile işveren alacağına dair ibra sözleşmesinin yazılı olması,…

Gerekçe Ne Demek?

Gerekçe Ne Demek?

Gerekçeli karar, mahkemenin yargılama sonucunda ulaştığı hükmün dayandığı hukuki nedenlerin, mahkeme tarafından yazılı bir biçimde açıklanmasıdır. Yargılama konusu olan iddia ve savunmayı, delil, talep ve vakıaları değerlendirerek hangi yasal sebeplerle hüküm kurduğunu açıklamak üzere yazılır. Gerekçeli kararlar, mahkeme tarafından verilen…

Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik temelde kişinin işlemiş olduğu suç nedeniyle tutuklanması veya mahkemece hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi halinde cezasının uygulanmasını ceza infaz kurumları yerine toplum içinde gözetim ve denetim altında tutularak yapılmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda ceza almış olan kişiler denetimli serbestlik…

End of content

End of content