Hangi Sözlerle İnternetten Hakaret Suçu İşlenebilir?

Hangi Sözlerle İnternetten Hakaret Suçu İşlenebilir?

Hangi Sözlerle İnternetten Hakaret Suçu İşlenebilir? İnternet kullanımı gün geçtikçe artmakta ve insanlar arasındaki iletişim de daha çok bu ortamlarda gerçekleşmektedir. Ancak maalesef, bazı kişiler bu ortamı insanların haklarını çiğnemek için kullanmaktadırlar. Bu durumda, birçok ülkede ceza yasaları kişilere internet…

Adli Soruşturma

Adli Soruşturma

Adli soruşturma, bir suçun işlendiğine dair bir şüphe bulunduğu zaman başlatılan bir süreçtir. Bu süreçte suçun işlenip işlenmediği, suçun niteliği ve mahiyeti ile faili belirlenmeye çalışılır ve gerektiğinde suçlu yargılanır. Adli soruşturma, hukuki bir süreçtir ve yasalara göre belirlenen kurallar…

Müşteki Ne Demek?
|

Müşteki Ne Demek?

Müşteki, suç işlenen eylemden zarar gören veya mağdur olan kişi olarak bilinir ve aynı zamanda şikâyetçi olarak da adlandırılır. Müşteki, suçun ve failin öğrenildiği andan itibaren belirli bir zamanaşımı süresi olan 6 ay süresince şikâyet hakkını kullanabilir. Müşteki, şikâyet hakkını…

Kambiyo Suçları
|

Kambiyo Suçları

Kambiyo Suçları Nedir? Kambiyo suçları, özellikle para ve döviz piyasalarında gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemlerdir. Bu suçlar, kambiyo mevzuatı ile sınırlandırılmıştır ve yalnızca bu mevzuatın hükümleri çerçevesinde işlenen suçlar kabul edilir. Kambiyo suçları, para ve döviz ticaretindeki hileli eylemleri, vurgunculukları ve…

End of content

End of content