Vasiyetten Dönme

Vasiyetten Dönme

Vasiyetten Dönme, Vasiyet, kişilerce ölümünden sonra malvarlığının yasal vasiler arasında paylaşımını düzenleyen evraklar içerisinde yer almakta olup bazı durumlarda sadece mal varlığı değil kişiye ait borçları da kapsayabilmektedir. Bu evraklar vasiyetname sahibinin ölümünden sonra bazı hüküm ve sonuçları beraberinde getirmekte…

Tenkise Tabi Kazandırmalar

Tenkise Tabi Kazandırmalar

Tenkise tabi kazandırmalar, tenkis kapsamında sorulan başlıklardan biridir. Bu hak, saklı paylı mirasçıların bunun korunması üzerine mirasçıya tanınmış, miras hukukuna özgü bir haktır.Saklı payın ihlalinin yaptırımı, tenkis davasının açılması şeklindedir. Dava yolu ile kullanımı mümkündür. Eğer tenkise konu kazandırma ifa…

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma

MİRASTAN MAL KAÇIRMA (MURİS MUVAAZASI) Mirastan mal kaçırma ve açılacak davalar, miras bırakan kişilerin mallarını mirasçılardan kaçırmak amacıyla bazı mirasçılarına malların devredilmesi diğer mirasçıların mallardan mahrum edilmesidir. Miras bırakanın, tüm mirasçılarından veya bir kısmından mirasını saklamak/kaçırmak amacıyla yaptığı davranışa muris…

End of content

End of content