Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı yerde her yıla karşılık çalıştığı sene boyunca toplu olarak ödenen tazminattır. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, işten çıkarılma söz konusu olduğunda işveren tarafından verilir. Kıdem tazminatlarının, sözleşmenin bitmesiyle beraber hemen ödenmesi gerekir. Ancak toplu iş sözleşmesinde,…

Kıdem Tazminatı
|

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverenin işyerinde çalıştığı süreç içerisinde yıpranma payı, emek, yapmış olduğu katkının sonucu olarak işveren tarafından yapılan toplu bir ödemedir. İşçi bir süre sonra belirli bir nedenlere bağlı olarak işten ayrılabilir ya da emekli olabilir.  Buna göre…

End of content

End of content