Kıdem Tazminatı
|

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverenin işyerinde çalıştığı süreç içerisinde yıpranma payı, emek, yapmış olduğu katkının sonucu olarak işveren tarafından yapılan toplu bir ödemedir. İşçi bir süre sonra belirli bir nedenlere bağlı olarak işten ayrılabilir ya da emekli olabilir.  Buna göre…

Süresi Geçmiş Senetler

Süresi Geçmiş Senetler

Alacaklı zamanaşımına uğrayan senetler için hakkını nasıl alabilir, neler yapması gerektiğini öğrenmek ister. Çünkü borçludan hakkını almak isterken, süresi geçmiş senetler hak iddiasında bulunup bulunamayacağı konusunda çıkmaza sürüklemektedir. Öncelikle Türk Ticaret Kanuna göre Kambiyo senetleri; *Poliçe *Bono *Çek olmak üzere…