Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma

MİRASTAN MAL KAÇIRMA (MURİS MUVAAZASI) Mirastan mal kaçırma ve açılacak davalar, miras bırakan kişilerin mallarını mirasçılardan kaçırmak amacıyla bazı mirasçılarına malların devredilmesi diğer mirasçıların mallardan mahrum edilmesidir. Miras bırakanın, tüm mirasçılarından veya bir kısmından mirasını saklamak/kaçırmak amacıyla yaptığı davranışa muris…

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti

KAT MÜLKİYETİ NEDİR? Kat mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin özel bir alt dalıdır. Şehir nüfusundaki artış ile birlikte ortaya çıkan apartmanlar, siteler, toplu yapılar; kat malikleri, kiracılar ya da diğer kullananlar için belirli kurallara uyulması gereken yerleşim yerleridir. 1965 yılında toplu yaşamın…

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Emekli maaşı, emeklilik yaşına ulaşmış kişilere sosyoekonomik koşullarını ikame ettirebilecek ölçüde düzenli ödenen bir maaştır. Mevzuatımızda bazı istisnalar haricinde emekli maaşının haczi mümkün değildir. Emekli maaşının haczi Türkiye’deki emeklilerin ve kredi borçlularının sayısı düşünüldüğünde önemli bir konudur. Birçok emekli ev…

End of content

End of content